Oferta

Koniecznie zapoznaj się z zasadami hodowli w trosce o zdrowie.

Ekologiczna hodowla łososia atlantyckiego więcej informacji o jurajskim polskim łososiu.

Zajmujemy się sprzedażą łososia polskiego hodowlanego. Dostarczamy osobiście  we wskazane miejsce w Warszawie i okolicach.

Możliwość umówienia się na  dostawę wzdłuż naszej trasy zobacz trasę.

Zapraszamy do współpracy:

Sposób pakowania: Styroboksy

Oferta: Oferujemy świeżego łososia patroszonego z głową.

Najbliższe dostawy od  28 luty – 1 marzec.

waga łososia 1-2 kg  – 35 zł/k

waga łososia 2-3 kg39 zł/kg

waga łososia 3-4 kg48 zł/kg

Producent firma:

Jurassic Salmon Spółka z o.o.
Dreżewo 25, 72-343 Karnice
woj. zachodniopomorskie

Nazwa handlowa: Łosoś Jurajski

Charakterystyka hodowli: Hodowla w wodzie geotermalnej w zamkniętym systemie RAS

Pochodzenie: Polska

Warunki przechowywania: 0°C pod lodem

Uboje:  Odbywają się 3-4 razy w miesiącu (wtorek lub środa).

Zamówienia:  Przyjmowane są z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. W momencie składania zamówienia potwierdzany jest termin najbliższego uboju.

Sposób pakowania: Styroboksy

Karta produktu do pobrania PDF

————————————————————————————-

Co czyni łososia Jurassic Salmon wyjątkowym?

1. Jurassic Salmon to jedyna na świecie hodowla, w której łosoś rozwija się i rośnie w bardzo czystej i bezpiecznej mikrobiologicznie wodzie geotermalnej z okresu Dolnej Jury, pochodzącej z odwiertu o głębokości 1224,5 m p.p.m.

2. Woda geotermalna liczy 150 milionów lat, posiada szereg mikro i makroelementów, których obecność pozytywnie wpływa na kondycję i zdrowotność ryb oraz jakość mięsa.

3. Woda ta nie jest zanieczyszczona metalami ciężkimi, dioksynami, WWA oraz substancjami toksycznymi pochodzącymi z przemysłu czy rolnictwa, które mogą kumulować się w łososiach hodowanych w wodach otwartych.

4. Zarówno woda słodka jak i słona pochodzi z własnych, głębokich studni, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa hodowli – od początku rozwoju ryba nie ma styczności z wodą zewnętrzną, w której żyją inne organizmy wodne.

5. Z powyższych względów hodowany łosoś nie jest prewencyjnie szczepiony przeciwko chorobom i wirusom, co przekłada się na szybsze tempo wzrostu oraz brak blizn poiniekcyjnych.

6. Ryba nie jest narażona na występowanie niebezpiecznych pasożytów będących w wodach otwartych.

7. Hodowla prowadzona jest w systemach RAS, z poszanowaniem środowiska naturalnego – woda produkcyjna pozbawiana jest związków azotu oraz fosforu, a zagęszczone odchody oddawane są do biogazowni.

8. Ryba karmiona jest paszami zawierającymi białko zwierząt morskich oraz naturalny barwnik – panaferd. Pasze są bez dodatku GMO i białka zwierząt lądowych.

9. Hodowanej ryby nie dotyczy problem wszy morskich, który to problem jest jedną z największych bolączek trapiących hodowle w wodach otwartych.

10. Ze względu na fakt, iż ryba hodowana jest w systemach zamkniętych, nie występuje problem ucieczek ryb do rzek i wód morskich.

11. W procesie produkcji nie są stosowane antybiotyki oraz kancerogenne lub toksyczne środki chemiczne takie jak formalina czy pestycydy, służące do zwalczania chorób czy wszy morskich.

12. Ubój następuje w tym samym budynku – ryba przepompowywana jest z Hali Tuczu do ubojni w kilka minut, w wyniku czego poziom stresu przedubojowego jest zredukowany praktycznie do zera. Ma to bardzo pozytywny wpływ na jakość mięsa (brak przebarwień, przekrwień, stłuczeń, rozpadania miomerów) oraz straty masy.

13. Hodowla ryb prowadzona jest zgodnie ze standardami ASC, natomiast ubój zgodnie z wymogami BRC oraz IFS.

Print Friendly, PDF & Email