Kontakt

tel:    787 271 123

mail:  bok@swiezarybka.com

 Pełne dane firmy Tekomp:

TEKOMP (z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1. NIP: 952-000-41-21 Regon 010723200, działającą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem BZ-D-XIV-6412-748/05 wydanego przez Delegaturę Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla dzielnicy Wesoła, tel.: (0-22) 512-86-61, 787 271 123

Print Friendly, PDF & Email